Sunday, November 21, 2021

Short but Sweet

Short but Sweet' - that's the view of Een (zeer) korte geschiedenis van het leven in New Scientist (in Dutch).

No comments:

Post a Comment